Beleid

Beleidsdocumenten

– Het Financieringsdecreet Hoger Onderwijs, met de verdeelsleutel op basis van publicaties en doctoraten.

– Het nieuwe BOF-decreet (december 2012)

– Het beleidsplan van het FWO 2012-2016

Actieplan gender hoger onderwijs van de VLIR

Achtergrond

Feiten en Cijfers

-Vlaams Indicatorenboek 2015

-Vlaams Indicatorenboek 2013

– Vlaams Indicatorenboek 2011

– Personeelsstatistieken van de VLIR.

-Het Rapport van Ecoom uit 2010, met onder andere cijfers over het aantal doctorandi en postdocs tussen 1990 en 2009.

– Senior Onderzoekers aan het Woord‘ een andere ECOOM-studie uit 2011, dit keer over senior onderzoekers.

Rapport van het Nederlands Planbureau over publieke Onderzoeksfinanciering

The Global State of Young Scientists, rapport van de internationale Jonge Academie

Scorecards van de Europese Unie. Interessant voor internationale vergelijkingen

The Phd Factory, artikel in Nature, met cijfers over de internationale groei in doctoraten.

 – Key Issues for Early Stage Researchers, Enquete van Eurodoc, met ook allerlei resultaten uit België

To Apply or not to Apply: A Survey Analysis of Grant Writing Costs and Benefits: artikel n PLOS ONE, met survey over de praktijk van het projectvoorstellen schrijven

Doctoral Degrees Increased Last Year, But Career Opportunities Remained Bleak, Artikel in The Chronicle of Higher Education, met cijfers over USA

Onderzoek

Job Security for Early Career Researchers is a significant factor in helping research make an impact

Career Tracking of Doctorate Holders, studie van European Science Foundation

Vergelijkende studie van het centraal planbureau in Nederland over onderzoeksfinanciering in Europa

Survey bij onderzoekers in het UK over het huidige academische klimaat

Leeslijst over de Impact Factor

The Leiden Manifesto for Research Metrics, artikel in Nature

Onderzoek van Higher Education Funding Council naar de rol van metrics in het beoordelen van onderzoek

FWO Jaarboek over Publicatiedruk

Speciaal nummer van Nature over onderzoeksevaluatie

Rapport van Itinera: 57% van de academici vindt dat de kwaliteit van de doctoraten daalt, 88% vindt dat er teveel focus op kwantiteit is, en te weinig op kwaliteit.

Higher Stress. Onderzoek naar Stress en welbevinden in de academische wereld

Onderzoek naar publicatiedruk en burn-out bij Nederlandse professoren (“54% judge that publication pressure has become excessive), in PLOS ONE

Blog over metrics op de site van LSE; over publicaties, citaties, h-index,…

Is there a World beyond the Web of Science? Artikel in AREA over publicatiepraktijken.

If you’re so smart, why aren’t you rich? Boek over hoger onderwijsbeleid, met Chris Lorenz als editor

Artikel over problemen met rankings en evaluatie in de politieke wetenschappen in Foreign Affairs

Collegiality and Careerism Trump Critical Questions ad Bold New Ideas: A Student’s Perspective artikel in Bioessays door Joshua Nicholson

Intended and unintended consequences of a publish-or-perish culture: a worldwide survey wereldwijd onderzoek naar effecten van publicatiedruk

Publish or Perish: Academic Life as Management Faculty Lives it artikel over de effecten van publicatiedruk

Vlaamse Doctoraten verdubbeld in tien jaar tijd, artikel in De Standaard van 2 september

Toespraak van Pascal Smet bij het begin van het academiejaar 2012-2013 aan de Ugent.

Interview Pascal Smet, uit ‘Obscuur’, het studentenblad van de KULAK (2012)

Interview Pascal Smet, in ‘Schamper’, studentenblad van de UGent (2010)

The Value and Accuracy of Key Figures in Scientific Evaluations, artikel van Jan Reedijk voor het Wenner Gren Symposium 2013

Citations and Ethics, artikel van Jan Reedijk

On the Quality of Quality Assessments, artikel door Lars Engwall

Why the impact should not be used for evaluating research, artikel door Per Eglen in British Journal of Medicin (1997)

Hoe wetenschappelijk is het beoordelen van wetenschappelijk werk aan de hand van impactfactoren van tijdschriften?, artikel in Tijdschrift voor Geneeskunde (2008) door Van Driel, De Maeseneer, De Sutter, De Bacquer, De Backer & Christiaens .

Niet optimaliseren, maar radicaal herdenken, ongepubliceerd opiniestuk door Christophe Verbruggen, met voorstellen voor beleidsmaatregelen.