Over deze actie

De afgelopen jaren is er heel wat kritiek gekomen op de manier waarop academisch onderzoek en onderwijs in Vlaanderen worden gefinancierd, georganiseerd en geëvalueerd.  Steeds komen een aantal onderling gerelateerde klachten terug: een te eenzijdig gebruik door academische en politieke beleidsmakers van kwantitatieve in plaats van kwalitatieve evaluatiecriteria, een overdreven prestatiedruk die te zware eisen oplegt aan jonge onderzoekers (met alle sociale en psychologische gevolgen van dien), de creatie van een bureaucratisch klimaat waarin nauwelijks plaats is voor gedurfd en innovatief onderzoek, een klimaat dat bovendien uitgaat van een cultuur van wantrouwen en een aanslag vormt op de beroepstrots van academici.

Tot nu toe heeft deze kritiek echter weinig gehoor gekregen op beleidsniveau. Met dit initiatief trachten we als (jonge) onderzoekers meer inspraak in het beleid te krijgen door deze vaak al te gefragmenteerde klachten te bundelen, mede-onderzoekers te informeren over het onderzoeks- en onderwijsbeleid en initiatieven tot gezamenlijke actie te coördineren.

U kan dit initiatief momenteel steunen door onze petitie te ondertekenen, of door ons op de hoogte te brengen van nieuwe relevante artikels en opiniestukken. Onze standpunten en beleidssuggesties zijn terug te vinden in onze CONCEPTNOTA. U kan ons contacteren via het volgende emailadres: actiegroephogeronderwijs@gmail.com.

Reacties uitgeschakeld voor Over deze actie

Opgeslagen onder Uncategorized

AHO licht verkiezingsprogramma’s door.

In de aanloop naar de ‘moeder van alle verkiezingen’ van 25 mei zijn er reeds een heel aantal thema’s in de media bediscussieerd. Hoger onderwijs en wetenschap en innovatie zijn hier jammer genoeg grotendeels afwezig gebleven. Dat is jammer, omdat deze twee thema’s van bijzonder groot belang zijn voor onze toekomst. In een economie die steeds meer evolueert naar een kenniseconomie zijn wetenschap, innovatie en kwaliteitsvol hoger onderwijs van levensbelang. Desondanks staat de Vlaamse wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs op dit moment zwaar onder druk. De problemen zijn intussen bekend: er is een dramatisch tekort aan vast personeel, en de alomtegenwoordige publicatiedruk hypothekeert de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Daarom houdt de Actiegroep Hoger Onderwijs de verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse partijen tegen het licht: erkennen ze de fundamentele problemen die het Vlaamse Hoger Onderwijs op dit moment, en welke maatregelen brengen zij naar voor? Lees verder

5 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Verslag hoorzitting Vlaams Parlement

Het verslag van de hoorzitting van AHO in het Vlaams Parlement staat online, en kan je hier terugvinden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Presentatie AHO in het Vlaams Parlement

Afgelopen donderdag 18 oktober heeft de AHO haar punten kunnen verdedigen in een bijzondere hoorzitting in het Vlaams Parlement (Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen), in een open debat met de verkozenen, met Paul de Knop en Rosette S’Jegers (beiden voor de VLIR) en Koen Debackere (KU Leuven).

We wachten nog op de videobeelden van onze presentatie en van de discussie (updates volgen). In bijlage vinden jullie wel al de grote lijnen van het betoog dat Karen Stroobants en Anton Froeyman hebben gehouden. Zie hier voor de powerpoint presentatie, en hier voor de pdf presentatie.

Gelieve de presentatie breed te circuleren, het is belangrijk dat de discussie verdergaat. De werkvloer verdient inspraak in de evaluatie van het financieringsdecreet, de verhouding tussen tijdelijk en vast personeel aan de universiteit is dringend toe aan remediëring, de verfondsing van de universiteit heeft een grens, en discussies over inhopudelijke kwaliteit moeten primeren boven kwantitatieve bean counting.  Opmerkingen nog steeds welkom op de site of op actiegroephogeronderwijs@gmail.com

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Livestream hoorzitting Vlaams Parlement

De hoorzitting wordt live gestreamd op de website van het Vlaams Parlement. Je kan ons vandaag volgen vanaf 14u30 op http://www.vlaamsparlement.be/video/vandyck/live.html

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Kom ons steunen in het Vlaams Parlement!

Nu donderdag 17 oktober legt de Actiegroep Hoger Onderwijs (AHO) onze eisen voor tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement (Comissie Onderwijs en Gelijke Kansen). De zitting is gewijd aan de financiering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Vanaf 14u30 verdedigen Anton Froeyman en Karen Stroobants de AHO-kleuren in de zaal Antoon van Dyck, Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel (plannetje).  Zij gaan in debat met de verkozenen, met rector Paul De Knop (voorzitter VLIR), Rosette S’Jegers (secretaris-generaal VLIR) en Koen Debackere (KU Leuven). Alle enthousiaste steun op de publieksbanken is meer dan welkom. Wij zorgen voor een stevig doortimmerde presentatie, maar jullie aanwezigheid kan eens te meer onderstrepen dat  we niet spreken voor een minderheid, dat de problemen structureel zijn, en dat echte oplossingen alleen binnen bereik komen als de werkvloer eindelijk een stem krijgt. Zowel in het hoger onderwijsbeleid in het algemeen als in de evaluatie van het Financieringsdecreet in het bijzonder.  Dank!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Update (2 oktober 2013)

Op woensdag 2 oktober overhandigden wij als actiegroep onze meer dan 5300 handtekeningen tellende petitie aan de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten. We hadden een constructief gesprek waarin we onze belangrijkste grieven bekend maakten en ook enkele suggesties deden over mogelijke remedies. We kwamen overeen verdere gesprekken te voeren over wijzigingen in  het academisch beleid. We baseren ons voor onze gesprekken op een CONCEPTNOTA die we na lang overleg en vele consultatierondes (bij studenten en AAP vertegenwoordigers, decanen, vakbonden, politieke fracties etc.) hebben opgesteld. Deze conceptnota is een werkdocument en zal zeker nog evolueren, maar toont duidelijk de grote lijnen van onze actie. De conceptnota zal ook de basis vormen voor een hoorzitting in het Vlaams parlement. We staan open voor verdere suggesties door eenieder die de grond van onze actie steunt: kwaliteit laten primeren boven kwantiteit, komaf maken met de extreme competitiviteit en de problematiek van eenzijdige evaluatiecriteria aan de universiteiten en hogescholen. 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Update

AHO (Actiegroep Hoger Onderwijs) is op dit moment bezig met concrete beleidspunten naar de beleidsmakers te stappen. Wordt ongetwijfeld vervolgd

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized